Wednesday, 19 July 2017

National Library in Quito, a fusion of modern and classic architecture

Looking at the National Library book collection in Quito, you realise that the local population doesn't read that much. The architecture of the building and the gardens are however extraordinary.

The first two floors of the historical building were preserved and were covered with a metal glass triangle ceiling. A fusion of modern art with a classic arched building. The staircases take it a step further in combining different architectural styles.

Als je naar de boekencollectie van de Nationale Bibliotheek van Quito kijkt, besef je dat de lokale bevolking niet veel boeken leest. De architectuur van het gebouw en de tuinen zijn echter buitengewoon. 

De eerste twee verdiepingen van het historische gebouw zijn goed bewaard en werden afgewerkt met een metalen glazen piramide. Een fusie tussen moderne kunst en klassiek geboogwelfde gangen. De trappenhal drijft de mix van stijlen nog een stukje verder. 
 
National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

National Library Quito

Previous Quito article: Market Artisanal La Mariscal and its graffiti

Previous Library article: Urban Center in Bologna library, the child room

Return to main page

Sunday, 16 July 2017

Swimming iguanas at Espinoza Point, Galapagos

Espinoza Point is a combination of lava, trees, cactuses and clear shallow waters. Just looking down into the water, you see fish swimming and occasionally also sea iguanas. They move fast with their head and spiked back above the water line.

Once on land, you need to be careful not to trip over the sea iguanas. They are almost stacked on top of each other, with hundreds together. You also see turtles, crab and amazing birds.

Espinoza Point is een combinatie van lavagrond, bomen, cactussen en ondiep helder water. Als je neer kijkt, zie je vissen zwemmen en ook af en toe ook zeehagedissen. Ze zwemmen snel, met hun kop en stekelige rug boven de waterlijn. 

Eens op het droge moet je oppassen niet te struikelen over de zeehagedissen. Ze liggen hier gewoon opgestapeld met honderden tegelijk. Je ziet er ook schildpadden, krabben en mooie vogels. 
 
Espinoza Point

Espinoza Point

Espinoza Point

Espinoza Point swimming iguana

Espinoza Point crab fish

Espinoza Point iguana baby on back

Espinoza Point pack of iguana

Espinoza Point iguana posing

Espinoza Point iguana close

Espinoza Point crab

Espinoza Point turtle swimming

Espinoza Point bird

Espinoza Point bird

Espinoza Point cactus

Espinoza Point cactus

Previous Galapagos article: Amazing views on South Plaza Island

Return to main page

Thursday, 13 July 2017

Amazing views on South Plaza Island, Galapagos

For us was this one of the most amazing walks on the Galapagos. On our way, we went through a landscape of grey shiny rocks enriched by large cactus trees. We saw several animals never seen before: a special gull, yellow finches and a fabulous yellow grey land iguana.

The views from the top of South Plaza Island cliffs are amazing. The sea water is blue and white from the breaking waves. Looking down, we see a Blue Footed Boobie, time to screw up the tele-lens. Before leaving we ask a friend to take our picture, a memory we will keep forever.

Voor ons was dit één van de meest memorabele wandelingen op de Galapagos eilanden. Onderweg South Plaza Island gingen we door een grijs schijnend rotslandschap verrijkt met grote cactusbomen. We zagen er vele voor ons nieuwe diersoorten zoals unieke meeuwen, gele vinken en een ongelooflijke landhagedis. 

De zichten van op de rotsen waren verbluffend. Het zeewater was blauw en wit omwille van de brekende golven. Onder ons zagen we een Blue Footed Boobie, tijd om de telelens op te schroeven. Net voor het verlaten van het eiland vragen we een vriend nog een foto van ons twee te nemen, een herinnering voor het leven. 
 
South Plaza Island sea lion

South Plaza Island sea lion

South Plaza Island gull

South Plaza Island land iguana

South Plaza Island

South Plaza Island shinny rocks

South Plaza Island Filip

South Plaza Island hike

South Plaza Island yellow finch

South Plaza Island cactus tree

South Plaza Island cliffs

South Plaza Island Blue footed Boobie

South Plaza Island blue footed boobie close

South Plaza Island Filip and Kristel

South Plaza Island cliff view

South Plaza Island bird

Previous Galapagos article: Punta Vicente Roca zodiac excursion, Isabela Island

Return to main page

Monday, 10 July 2017

Punta Vicente Roca zodiac excursion, Isabela Island, Galapagos

After lunch, we arrived at Punta Vicente Roca with the Celebrity Expedition. The zodiac boats are prepared and are lowered into the rough sea. For people sensitive to motion sickness, medication is required. Let the adventure begin.

The first part to reach the mountain wall was a bumpy ride. I was already regretting bringing my non waterproof camera. Luckily the equipment survived. We took some nice pictures of the waves breaking against the rocks, seals, nazca boobies and even a penguin.

Na de lunch kwamen we aan met de Celebrity Expedition bij Punta Vicente Roca. Zodiac bootjes werden voorbereid en neergelaten in de ruwe zee. Voor mensen met bewegingsziekte is dit geen eenvoudige trip, medicatie is noodzakelijk. Laat het avontuur beginnen. 

Het eerste deel naar de rotsformaties was heel ruw. Ik vreesde reeds voor mijn niet water bestendige camera. Gelukkig werd het foto materiaal niet beschadigd. We namen enkele mooie foto's van brekende golven, zeehonden, nazca boobies en zelf een pinguïn.
 
Punta Vicente Roca

Punta Vicente Roca zodiac

Punta Vicente Roca zodiac lowering

Punta Vicente Roca zodiac

Punta Vicente Roca Kristel

Punta Vicente Roca view

Punta Vicente Roca frigate

Punta Vicente Roca seal

Punta Vicente Roca breaking waves

Punta Vicente Roca mountains

Punta Vicente Roca seal

Punta Vicente Roca rough sea

Punta Vicente Roca bird

Punta Vicente Roca penguin

Punta Vicente Roca views

Punta Vicente Roca nasca boobie

Previous Galapagos article: Sea lions and Sally Lightfoot Crab on Punta Suarez

Previous Mountain article: The Virgin of Quito from the El Panecillo Hill

Return to main page